Akademie veřejné správy, o.p.s.

Akademie veřejné správy, o.p.s.

Uhelný trh 425/4
110 00 Praha-Staré Město

Informace o instituci Akademie veřejné správy, o.p.s.

Akademie veřejné správy, o.p.s. vznikla v roce 1999 jako nezisková organizace zajišťující organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti veřejné a státní správy.

Zaměstnáváme více než 200 lektorů převážně z řad rezortních ministerstev České republiky, vysokoškolských učitelů a odborníků z vědeckých ústavů České republiky.

Jako smluvní partner magistrátů a úřadů samosprávy České republiky zajišťujeme všechny typy vzdělávání v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, včetně přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Jako autonomní vzdělávací instituce realizujeme široké spektrum vzdělávacích kurzů podle potřeb a zadání našich klientů.

Kde nás najdete?

Zobrazit